Fyzika, která se podílí na házení disku

Tvar disku se podobá profilu křídla letadla, který získává vyšší zdvih při zvyšování rychlosti větru, podle aerodynamických inženýrů. V důsledku toho můžete házet disk dál proti větru, než s ním, podle zprávy 2000 University of California Davis. Počítačové simulace a zkušební lety také ukazují, že gyroskopické otáčení disku, atmosférické podmínky a nadmořská výška ovlivňují diskový let různými způsoby.

Letadla získají větší zvednutí v chladném vzduchu, protože jeho pomaleji se pohybující molekuly jsou blíže dohromady než teplý vzduch, což z něj činí hustší. Studený vzduch dává každému aerodynamicky tvarovanému předmětu, jako je disk, větší oporu, aby zůstal nahoře. Výzkum na Institutu geofyzikální univerzity v Texasu informoval v “Americkém žurnálu fyziky”, že disk se pohybuje zhruba 5 centimetrů dále v chladném zimním dni při 32 stupních než v horkém letním dni při 104 stupních. Vzduch je také hustší na hladině moře než ve vysokých nadmořských výškách. Disku jezdí o 7,5 palce dál v Římě, v Itálii, 120 metrů nad mořem, než v Mexico City, 7,300 metrů nad mořem.

Disku se otáčí, protože opouští sportovní ruku. Tento gyroskopický, rotující pohyb stabilizuje disk během letu. Čím rychleji se točí, tím je větší úhlová hybnost a tím více se jeho gyroskopické působení brání naklonění nebo změně osy otáčení. Průřez disku je křídlovitý, takže spin má aerodynamický tvar, který směřuje do větru. To udržuje zdvih a prodlužuje dobu letu.

Baseballové džbánky a fotbalové bojovníci vědí, že jejich hody ztratí rychlost, když vrhnou do blížících se větrů. Diskový vrhák však kombinuje fyziku aerodynamického zvedání a gyroskopickou stabilitu s větrem, aby získal výhodu. Vědci z Texasu dokumentovali, že disk, který je hoden do větru 20 mil za hodinu, může létat až o 25 stop dále než disk, který je hoden větrem.

Charakteristický rotační výhřev a dodávka diskového vrhače vytváří velkou rychlost při uvolnění. Zatímco baseballový džbán má nejvýše jen 180 stupňů oblouku, díky kterému může urychlit míč před uvolněním, má disková hřídel dvě úplné otočení. Kromě toho, jak to také praktikují krasavci, vytahování ramen směrem dovnitř při otáčení zachovává hybný moment zvýšením rychlosti otáčení. Pečlivé načasování zvyšuje zrychlení těsně před opětovným prodloužením pro uvolnění. Nejlepší diskusní hodina kombinuje fyzickou sílu s komplexní fyzikou.

Atmosférické faktory

Gyroscopic Action

Vítr

Body Spin